آرشیو اخبار - 12 اردیبهشت 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

20 هزار متر پارچه گان پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اهداء شد

20 هزار متر پارچه گان پزشکی برای پیشگیری از کرونا از سوی سازمان منطقه ویژه پارس و شرکت پلی پروپیلن جم به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اهدا شد.
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۳۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی