آرشیو اخبار - 04 اردیبهشت 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تحویل نخستین محموله کاتالیستHDS ایرانی به پتروشیمی سبلان

نخستین محموله کاتالیستHDS ایرانی که از سوی شرکت گسترش فناوری خوارزمی ساخته شده است به پتروشیمی سبلان تحویل شد.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۵۹
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی