آرشیو اخبار - 09 اردیبهشت 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نوآوری استراتژیک راهکار مقابله با کرونا

مدیر عامل پتروشیمی کاویان گفت:برای کاهش تاثیرات منفی بحران کرونا باید دستورالعمل های مقابله با این ویروس در حوزه انرژی بروزرسانی شود ودر سال 99 مدیران و روسا باید نوآوری در سطح استراتژیک داشته باشند.
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۳۴
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی