آرشیو اخبار - 17 خرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تداوم برگزاری جلسات کمیته شرایط اضطراری مقابله با کرونا در NPC

بیست و هفتمین جلسه کمیته شرایط اضطراری مقابله با ویروس کرونا در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۹
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی