آرشیو اخبار - 20 خرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رضا خلج به سمت معاون تشریفات و کارکنان خارجی وزارت نفت منصوب شد

رضا خلج رئیس کل پیشین روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت معاون تشریفات و کارکنان خارجی وزارت نفت منصوب شد.
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۳۱
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی