آرشیو اخبار - 21 خرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید بهزاد محمدی از اراضی پیشنهادی برای ساخت مخازن ذخیره سازی پروپیلن

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محل پیشنهادی برای ذخیره سازی پروپیلن درراستای توسعه طرح های پیشران صنعت پتروشیمی بازدید کرد.
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۰۴
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی