آرشیو اخبار - 24 خرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی لوله‌های پلی الفینی

نخستین کنفرانس بین المللی لوله‌های پلی الفینی در قالب پنل های تخصصی و برگزاری نمایشگاه جانبی و ارائه دستاوردها در زمینه گریدهای لوله‌های پلی الفینی، نوارهای آبیاری قطره ای و مزایای رقابتی گرید PE 100 برگزار می شود.
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۳۷
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی