آرشیو اخبار - 27 خرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی در مسیر توسعه هوشمند / بازدید محمدی از محل های پیشنهادی احداث مخازن ذخیره سازی پروپیلن استان فارس

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اراضی پیشنهادی برای احداث مخازن ذخیره سازی پروپیلن مرودشت در راستای توسعه طرح های پیشران صنعت پتروشیمی بازدید کرد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۰۰
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی