آرشیو اخبار - 31 خرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فراز و فرود معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا

معامله محصولات مختلف پلیمری و شیمیایی در بورس کالا هفته گذشته با نوسان هایی مواجه شد که سبب شد تا خریداران منتظر رویداد هایی جدید در بازار باشند.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۳
صفحه ۱ از ۱۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی