آرشیو اخبار - 13 تیر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گام های پایانی پتروشیمی هگمتانه تا تولید گرید پزشکی PVC برای نخستین بار در ایران

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سفر به همدان از آخرین مراحل ساخت طرح پتروشیمی هگمتانه به عنوان یکی از طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی بازدید کرد.
۱۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی