آرشیو اخبار - 22 تیر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پایان عملیات اطفا حریق جزیی پتروشیمی تندگویان

رئیس HSE و فرمانده صحنه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: آتش سوزی جزئی پتروشیمی تندگویان با سرعت عمل تیم های عملیاتی اطفا شد.
۲۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۸:۴۶
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی