آرشیو اخبار - 23 تیر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رشد 3437 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز رشد 3437 واحدی را رقم زد و در مجموع 27 هزار و 351 میلیارد تومان در بورس و فرابورس داد و ستد شد.
۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۳۷
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی