آرشیو اخبار - 16 اَمرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ضرورت عرضه هلدینگ‌ های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی برای عرضه هلدینگ‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس تأکید کرد و گفت: اکنون صندوق در مرحله رسیدن به بلوغ اقتصادی و تکامل است که می‌تواند آینده درخشانی به همراه داشته باشد.
۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۱۳
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی