آرشیو اخبار - 19 اَمرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

جهش بیش از ۴۳ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس تهران امروز با 43 هزار و 855 واحد صعود رقم 2 میلیون و هشتاد و هفت هزار واحد را به ثبت رساند.
۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۲۴
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی