آرشیو اخبار - 21 اَمرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازگشت شاخص به کانال یک میلیون واحد

شاخص بورس امروز با کاهش ۶۵ هزار و ۳۷۵ واحد منفی شد و شاخص امروز در کانال یک میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۳۸ واحد قرار گرفت.
۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۴۳
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی