آرشیو اخبار - 22 اَمرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

طرح ویژه پتروشیمی‌ها برای توانمندسازی ۳ هزار دانش‌آموز

اعتبار طرح ویژه پتروشیمی‌ ها برای توانمندسازی ۳هزار دانش‌آموز از سوی سه شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، اروند و شهید تندگویان تأمین ‏می‌شود.
۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۲۵
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی