آرشیو اخبار - 04 اَمرداد 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سهام پتروشیمی ها همچنان از شاخص سازان افت و خیز بازار

شاخص بازار سهام در هفته گذشته با افت و خیز فراوانی رو به رو بود و برخی سهام پتروشیمی به عنوان شاخص سازان بازار، تاثیر خود را بر روند مثبت ومنفی بازار گذاشتند.
۴ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۵۳
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی