آرشیو اخبار - 10 شهریور 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حرکت به سمت توسعه ارزشمند صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت : در این مسیر به سمت توسعه ارزشمند صنعت حرکت می کنیم.
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۳۲
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی