آرشیو اخبار - 17 شهریور 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

محمدی خبر داد: ظرفیت تولید 150 میلیون تن با 134 مجتمع در چشم انداز 1405

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طراحی سیاست های جدید توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: با اجرای طرح های راهبردی، پیشران و خوراک ترکیبی، ظرفیت تولید به 150 میلیون تن در افق سال 1405 خواهد رسید.
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸:۱۴
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی