آرشیو اخبار - 23 شهریور 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صدور مجوز احداث چهارمین مجتمع پتروشیمی در منطقه پارسیان

رئیس هیئت عامل ایمیدرو از صدور موافقت اصولی احداث چهارمین کارخانه فرآورده های پتروشیمی زنجیره GTX در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان خبر داد.
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۳۸
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی