آرشیو اخبار - 26 شهریور 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تقاضا برای محصولات پتروشیمی افزایش می‌یابد

نمایندگان شرکت های بزرگ پتروشیمی اعتقاد دارند که تقاضا برای محصولات پتروشیمی در دهه‌های نیز آینده ادامه می‌یابد .
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۲۳
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی