آرشیو اخبار - 30 شهریور 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

واردات الفین‌های سبک چین افزایش می‌یابد

بهره‌برداری از پروژه‌های جدید پتروشیمی در چین سبب افزایش واردات الفین‌های سبک این کشور در سال‌های 2021 تا 2022 می‌شود.
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۵۴
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی