آرشیو اخبار - 01 مهر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

داوکمیکالز چشم‌انداز سه ماه سوم 2020 را بهبود بخشید

داوکمیکالز برآورد خود درباره درآمدهای درسه ماه سوم امسال این شرکت را به‌دلیل افزایش تولید محصولات مورد نیاز صنایع بسته‌بندی، مواد نگهدارنده و تجهیزات محافظت شخصی و پزشکی افزایش داد.
۱ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۳۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی