آرشیو اخبار - 23 مهر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

قیمت پایه محصولات پتروشیمی دوشنبه هفته آینده اعلام می شود

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمی را دوشنبه هفته آینده اعلام خواهد کرد.
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۷:۲۳
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی