آرشیو اخبار - 29 مهر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری همایش و نمایشگاه مجازی مستربچ و کامپاندهای پلیمری از فردا

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری هاز فردا به صورت مجازی آغاز خواهد شد.
۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۴۲
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی