آرشیو اخبار - 30 مهر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فراز و فرود شاخص در آخرین روز معاملاتی هفته

شاخص کل بورس تهران هر چند در ابتدای معاملات امروز رشد کرد اما در پایان معامله ها 7 هزار 18 واحد کاهش یافت.
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۱
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی