آرشیو اخبار - 12 آبان 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شاخص در کانال یک میلیون و 200 هزار واحد ماند

شاخص کل بورس امروز ۱۵ هزار و ۳۲۵ واحد افت کرد و نماگر بازار سرمایه به رقم یک میلیون و ۲۶۴ هزار واحد رسید.
۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۳۴
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی