آرشیو اخبار - 03 آبان 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رشد حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا

عرضه محصولات پلیمری در بورس کالای ایران هفته گذشته به کانال افزایشی بازگشت و 11.25 درصد رشد را نسبت به هفته ماقبل رقم زد.
۳ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۳۱
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی