آرشیو اخبار - 05 آبان 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شاخص در کانال یک میلیون و 300 هزار واحد ماند

کاهش شاخص بورس امروز نیز ادامه داشت و نماگر بازار سرمایه بیش از ۳۷ هزار و چهارصد واحد افت را تجربه کرد.
۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۲۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی