آرشیو اخبار - 26 آذر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

امضای 15 قرارداد همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت: این شرکت ۱۵ قرارداد همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان دارد تا از ظرفیت این شرکت‌ها به‌ویژه در بخش تأمین تجهیزات افزون بر فناوری استفاده شود.
۲۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۸:۴۵
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی