آرشیو اخبار - 29 آذر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

همکاری روسیه و چین در صنعت پتروشیمی

دولت روسیه مشارکت سینوپک چین با شرکت خصوصی سیبور برای ساخت یک پروژه پتروشیمی در شرق دور این کشور را تایید کرد.
۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۲۱
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی