آرشیو اخبار - 06 آذر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ساخت 25 طرح توسعه ای از سوی هلدینگ خلیج فارس

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: 25 طرح توسعه ای در صنعت پتروشیمی به ارزش 14 میلیارد یورو از سوی هلدینگ خلیج فارس در حال ساخت است.
۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی