ترجمه شماره های گذشته

ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت دوم
139
بخش 3 حوزه مورد مطالعه است که شرح کاملی از مناطق BTH را ارائه می دهد.
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۶۰۲ ]
 
ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت اول
138
وقوع مکرر خشکسالی مانع توسعه پایدار شهری می شود. کاهش خشکسالی شهری و کاهش خطر خشکسالی مستلزم درک مناسب از آسیب پذیری خشکسالی شهری (UDV) است.
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۱۴ ]
 
عملکرد شرکت های خانوادگی: تاثیر جنسیت در سطح مدیریت- قسمت دوم
137
بخش صنعتی یا تجاری شرکت خانوادگی بر عملکرد آن تاثیر می گذارد.
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۴۵ ]
 
عملکرد شرکت های خانوادگی: تاثیر جنسیت در سطح مدیریت- قسمت اول
136
هدف این مقاله تحلیل تاثیر جنسیت، در سطح مدیریت، بر عملکرد شرکت خانوادگی است.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۵۶ ]
 
فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در یک اقتصاد نوظهور- قسمت دوم
135
مدل و فرضیات
هزینه های درک شده
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۶۰ ]
 
فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در یک اقتصاد نوظهور ( قسمت اول )
134
ملاحظات مالی نقش مهم و موثری بر بین المللی شدن شرکت ها ایفاء می کنند.
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۱۷۰ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی