شماره جدید

گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: تصویری جامع؟ - قسمت دوم
علاوه بر توجیه قالب کاری تحلیل محتوا، هدف این مقاله بررسی و تشریح کاربرد قالب کاری با تحلیل گزارشات شرکت های بلژیکی است.
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۵۶۶ ]
 

ترجمه شماره های گذشته

گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: تصویری جامع؟ - قسمت اول
141
این مطالعه قالب کاری تحلیل محتوایی را انجام می دهد که می تواند اطلاعاتی در خصوص جامعیت تهیه گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR) که بعد مهمی از مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی است، در اختیار بگذارد.
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۹۹ ]
 
ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت دوم
139
بخش 3 حوزه مورد مطالعه است که شرح کاملی از مناطق BTH را ارائه می دهد.
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۷۰۵ ]
 
ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت اول
138
وقوع مکرر خشکسالی مانع توسعه پایدار شهری می شود. کاهش خشکسالی شهری و کاهش خطر خشکسالی مستلزم درک مناسب از آسیب پذیری خشکسالی شهری (UDV) است.
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۱۴ ]
 
عملکرد شرکت های خانوادگی: تاثیر جنسیت در سطح مدیریت- قسمت دوم
137
بخش صنعتی یا تجاری شرکت خانوادگی بر عملکرد آن تاثیر می گذارد.
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۷۸ ]
 
عملکرد شرکت های خانوادگی: تاثیر جنسیت در سطح مدیریت- قسمت اول
136
هدف این مقاله تحلیل تاثیر جنسیت، در سطح مدیریت، بر عملکرد شرکت خانوادگی است.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۵۵ ]
 
فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در یک اقتصاد نوظهور- قسمت دوم
135
مدل و فرضیات
هزینه های درک شده
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۵۲ ]
 
فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در یک اقتصاد نوظهور ( قسمت اول )
134
ملاحظات مالی نقش مهم و موثری بر بین المللی شدن شرکت ها ایفاء می کنند.
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۲۶۶ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی