شماره جدید

استراتژی های بین المللی پیش کنشگرایانه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خوشه ای
در این مقاله مفهومی، استراتژی های بین المللی پیشگیرانه شرکت های کوچک و متوسط (SME) در بستر خوشه مورد بحث گرفته است. اکثرقریب به اتفاق خوشه های SME، نقش های غیر فعال را به عنوان شرکت کنندگان شبکه ای در فرآیندهای بین المللی در نظر می گیرند.
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۱۲۱ ]
 

ترجمه شماره های گذشته

چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت پنجم
147
قسمت بحث و بررسی و نتیجه گیری
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۷۹ ]
 
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت چهارم
146
تحقیق حاضر از چندین گام تحلیلی تشکیل شده است.
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۵۷ ]
 
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت دوم
144
چارچوب نظری و فرضیه ها
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۷۵۷ ]
 
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت اول
143
هدف این گزارش، بررسی رابطه بین چابکی فکری، رهبری کارآفرینانه (اندازه گیری شده از طریق جهت گیری آتی و تشکیل گروه)، و نوآوری کسب و کارهای کوچک و خرد ، در یک اقتصاد بازدهی محور است.
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۶۸ ]
 
گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: تصویری جامع؟ - قسمت دوم
142
علاوه بر توجیه قالب کاری تحلیل محتوا، هدف این مقاله بررسی و تشریح کاربرد قالب کاری با تحلیل گزارشات شرکت های بلژیکی است.
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۷۱۹ ]
 
گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: تصویری جامع؟ - قسمت اول
141
این مطالعه قالب کاری تحلیل محتوایی را انجام می دهد که می تواند اطلاعاتی در خصوص جامعیت تهیه گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR) که بعد مهمی از مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی است، در اختیار بگذارد.
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۱۰۱ ]
 
ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت دوم
139
بخش 3 حوزه مورد مطالعه است که شرح کاملی از مناطق BTH را ارائه می دهد.
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۸۲۷ ]
 
ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت اول
138
وقوع مکرر خشکسالی مانع توسعه پایدار شهری می شود. کاهش خشکسالی شهری و کاهش خطر خشکسالی مستلزم درک مناسب از آسیب پذیری خشکسالی شهری (UDV) است.
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۷۵ ]
 
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی