آرشیو اخبار - 16 فروردین 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید 2 میلیون تنی متانول در پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس سال گذشته 2 میلیون و 51 هزار و 660 تن متانول با درجه خلوص AA تولید کرد که بیش از 90 درصد آن صادر شد.
۱۶ فروردین ۱۳۸۹ ۱۴:۱۶
صفحه ۱ از ۲۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی