آرشیو اخبار - 24 اسفند 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گفتگو با افشین کیانی، رئیس راه اندازی واحد NF3 پتروشیمی بندر امام

پروژه احداث واحد NF3 با هدف جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت و تکمیل زنجیره پایین دستی محصولات پتروشیمی طراحی و در پتروشیمی بندرامام اجرا شده است.
۲۴ اسفند ۱۳۸۹ ۱۱:۱۴
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی