آرشیو اخبار - 12 اردیبهشت 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

12 شرکت پتروشیمی تا پایان شهریور ماه واگذار می‌شود

رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی از واگذاری 12شرکت پتروشیمی تا پایان شهریور ماه خبر داد.
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۴:۳۷
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی