آرشیو اخبار - 26 اَمرداد 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی شهید تندگویان واحد نمونه وزارت نفت شد

پتروشیمی شهید تندگویان از میان واحدهای نمونه معرفی شده از سوی شرکت های اصلی صنعت نفت با توجه به شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال 88 برای شرکت در جشنواره شهید رجایی معرفی شد.
۲۶ اَمرداد ۱۳۸۹ ۱۰:۰۳
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی