آرشیو اخبار - 22 آبان 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تصویب اولویت بندی طرح‌های پتروشیمی

در یک هزار و سیصد و شانزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی که با حضور میرکاظمی، وزیر نفت و رئیس هیات مدیره برگزار شد، درخواست مدیریت برنامه ریزی و توسعه در خصوص اولویت‌بندی طرحهای پتروشیمی در هیات مدیره مطرح و به تصویب رسید.
۲۲ آبان ۱۳۸۹ ۱۱:۴۷
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی