آرشیو اخبار - 14 آذر 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ورود پتروشیمی به مرحله اقتصاد پویا

احمدرضا حراف در پانزدهمین نشست شورای راهبردی عملیات غیر صنعتی گفت: هم اکنون با اجرای اصل 44 قانون اساسی و سپردن امور به دست مردم در حال ورود به مرحله جدیدی هستیم و شاهد اقتصاد پویاتری خواهیم بود.
۱۴ آذر ۱۳۸۹ ۱۲:۴۵
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی