آرشیو اخبار - 16 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

جشنواره قرانی صنعت پتروشیمی برگزار می شود

سرپرست بسیج شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محفل انس با قران بسیج شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بسیج برنامه های متعددی برای توسعه فرهنگ قرانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار می کند که آشناترین و قدیمی ترین آن که سالهاست ادامه دارد محفل انس با قران است.
۱۶ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۴:۴۵
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی