آرشیو اخبار - 29 دی 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نقش مهم سازندگان تجهیزات صنعت نفت در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: صنعت پتروشیمی بازاری جذاب، پربازده و مهم برای شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت نفت محسوب می‌شود.
۲۹ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۱۱
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی