آرشیو اخبار - 31 تیر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تاخیر در واگذاری سهام واحد تبدیل نفت به مواد شیمیایی ریلاینس

شرکت ریلاینس هند واگذاری سهام کسب و کار تبدیل مستقیم نفت خام به محصولات شیمیایی به شرکت سعودی آرامکو را به تعویق انداخت.
۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۰۸
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی