آرشیو اخبار - 25 آذر 1399

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عبور صنعت پتروشیمی از گردنه های پر پیچ تحریم

صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم توانسته است خود را با این شرایط پیچیده هماهنگ کند و از گردنه‌های پر پیچ و خم عبور نماید.
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۸
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی