شماره جدید

توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ایران در مسیر تکمیل زنجیره ارزش
توسعه پرشتاب صنعت پتروشیمی ایران با روندی مطلوب تداوم دارد و مسیر تحقق جهش های دوم و سوم این صنعت پیشرو هموار شده وتوسعه این صنعت از اولویت ‌های اساسی سیاست‌های راهبردی کشور است و حذف وابستگی به درآمد حاصل از خام فروشی نفت، با توسعه صنعت پتروشیمی انجام می‌شود.
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۱۹۵ ]
 

گزارش

توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ایران در مسیر تکمیل زنجیره ارزش
137
توسعه پرشتاب صنعت پتروشیمی ایران با روندی مطلوب تداوم دارد و مسیر تحقق جهش های دوم و سوم این صنعت پیشرو هموار شده وتوسعه این صنعت از اولویت ‌های اساسی سیاست‌های راهبردی کشور است و حذف وابستگی به درآمد حاصل از خام فروشی نفت، با توسعه صنعت پتروشیمی انجام می‌شود.
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۱۹۵ ]
 
ضرورت تقویت بخش پتروشیمی در بازار سرمایه کشور
136
در ماه‌های اخیر به دلیل رشد بازار سرمایه و استقبال بی نظیر از آن، بخش زیادی از نقدینگی در دست مردم وارد بازار سرمایه شده است.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۷۵ ]
 
نوای دلنشین توسعه صنعت پتروشیمی
135
به منظور تحقق استراتژی هوشمندسازی از ابتدای سال جاری پروژه هایی تحت عنوان طرح های پیشران از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هدف گذاری شد.
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۶۷ ]
 
پتروشیمی و شاگرد اولی در صنایع بزرگ کشور
134
صنعت پتروشیمی ایران با توجه به زیر ساخت های خود در میان دیگر صنایع پیشران بوده و با شتاب در مسیر توسعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت می کند.
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۰۵۱ ]
 
توسعه صنایع  تکمیلی پتروشمی نیازمند نگاهی تازه
133
صنایع تکمیلی پتروشیمی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش نیازمند رویکرد و نگاهی ملی است با هدف کاهش خام فروشی است.
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۲۰ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی